REMIND d.o.o., Adergas 18, 4207 Cerklje na Gorenjskem

GSM: 051 317 976

Pridobitev certifikatov kakovosti

Podjetje je uspešno kandidiralo na Javnem pozivu za Vavčer za pridobitev certifikatov. Z namenom izpolnjevanja zahtev varjenja, vzdrževanja postopkov kontrole varjenja, dokaza kakovosti varjenja ter namenom vzdrževanja skladnosti sestavnih delov konstrukcij in zagotavljanja predpisanih zahtev bo podjetje pridobilo certifikata SIST EN 1090-1 in EN ISO 3834-2. Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini do 60% skupnih upravičenih stroškov.  

Glavni cilj operacije je pridobitev certifikata za osvajanje novih sistemov vodenja oziroma vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov. Rezultat operacije bo prispeval k dvigu konkurenčnosti podjetja, možnosti širitve na tuje trge, dvigu kakovosti poslovanja in izdelkov, višji dodani vrednosti ter povečanju prihodkov od prodaje.  

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

www.eu-skladi.si